ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530380
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020060
รหัส Obec 6 หลัก :
  530380
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สระกำแพงวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  srakumpaengwittayacom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านฮ่อง
ตำบล :
  กำแพง
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  045-691530,087-
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2465
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กำแพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 12:17:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม


นางรสรินทร์ ดาแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน