ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระภู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530381
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020094
รหัส Obec 6 หลัก :
  530381
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสระภู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansapu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านสระภู
ตำบล :
  กำแพง
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  0878424818
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  ิิbansapooschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คุณภาพการศึกษาที่ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อุทุมพรพิสัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:56:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสระภู


นายนิรุตติ์ สาดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระภู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน