ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค้อกำแพง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530382
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020095
รหัส Obec 6 หลัก :
  530382
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านค้อกำแพง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bancorkhampang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านค้อกำแพง
ตำบล :
  สระกำแพงใหญ่
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  045-691524,081-
โทรสาร :
  045-691524
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2477
อีเมล์ :
  werawat_509@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระกำแพงใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 15:42:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านค้อกำแพง


นายวีรวัฒน์ ธรรมแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อกำแพง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน