ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530383
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020096
รหัส Obec 6 หลัก :
  530383
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหัวหมู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannonghuamoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองหัวหมู
ตำบล :
  สระกำแพงใหญ่
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10062482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระกำแพงใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 21:15:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู


นายณัฐชัย เชิงหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน