ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530384
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020059
รหัส Obec 6 หลัก :
  530384
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลอุทุมพรพิสัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBANUTHUMPHONPISAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านตำแย
ตำบล :
  กำแพง
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  ,0872627519
โทรสาร :
  045691531
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11/09/2496
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กำแพงหนองห้างสระกำแพงใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลกำแพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 23:50:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย


นายสุวิทย์ สมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน