ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองห้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530385
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020101
รหัส Obec 6 หลัก :
  530385
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองห้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonghang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านหนองแคน
ตำบล :
  หนองห้าง
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  045-692097
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2466
อีเมล์ :
  anuradee_704@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองห้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กันยายน 2563 เวลา 10:47:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองห้าง


นางพัชญ์ภศุ ศรสำแดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองห้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน