ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพงพรต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530386
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020102
รหัส Obec 6 หลัก :
  530386
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพงพรต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pongprot school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านพงพรต
ตำบล :
  หนองห้าง
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2493
อีเมล์ :
  krupongprot@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองห้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 07:24:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพงพรต


นายประสิทธิ์ พวงอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงพรต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน