ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530387
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020103
รหัส Obec 6 หลัก :
  530387
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านฟ้าผ่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANFAPA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านฟ้าผ่า
ตำบล :
  หนองห้าง
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  045-660433,089-
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 พฤษภาคม 2519
อีเมล์ :
  wichai_science@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กำแพงหนองห้างสระกำแพงใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองห้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 03:08:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า


นายสนอง แสงงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฟ้าผ่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน