ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530388
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020104
รหัส Obec 6 หลัก :
  530388
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสำโรงน้อยหนองบัว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansamrongnoinongbua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านสำโรงน้อย
ตำบล :
  หนองห้าง
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  045-641607,089-
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2471
อีเมล์ :
  noiandon@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองห้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 08:34:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว


นายสำราญ เลิศรัตนาวดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน