ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530390
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020054
รหัส Obec 6 หลัก :
  530390
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขนวนสีแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kanounsikaew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านขนวน
ตำบล :
  ก้านเหลือง
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  0823723524
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ต.ค. 2464
อีเมล์ :
  1033530390@pracharath.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ก้านเหลือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กันยายน 2563 เวลา 14:18:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว


นายแสง ศรีโสม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน