ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530391
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020055
รหัส Obec 6 หลัก :
  530391
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอ้อมแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banomkeaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านอ้อมแก้ว
ตำบล :
  ก้านเหลือง
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  0862641016
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2485
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ก้านเหลือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:41:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว


นายชาญชัย คำเครื่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน