ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกงพาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530393
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020057
รหัส Obec 6 หลัก :
  530393
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกงพาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankongpan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านหัวช้าง
ตำบล :
  ก้านเหลือง
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  045-638235,081-
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ก้านเหลือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:14:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกงพาน


นายสถิตย์ ศรีสุรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกงพาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน