ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530394
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020058
รหัส Obec 6 หลัก :
  530394
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongkoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านหนองคู
ตำบล :
  ก้านเหลือง
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  0981282612
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 พฤาภาคม 2518
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2(ทุ่งทองกวาว)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ก้านเหลือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:42:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23)


นายสุริยน บุญเหมาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน