ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530395
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020083
รหัส Obec 6 หลัก :
  530395
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Tungchai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองเวียง
ตำบล :
  ทุ่งไชย
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  0898449239
โทรสาร :
  0898449239
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 มิถุนายน 2466
อีเมล์ :
  tungchaisc@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 13:51:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)


นายวีรพล ขาวสำลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน