ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530396
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020071
รหัส Obec 6 หลัก :
  530396
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanKok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโคก
ตำบล :
  โคกจาน
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  045-969578,086-
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กันยายน 2477
อีเมล์ :
  kok530396@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกจาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 11:03:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคก


นางรำไพ พวงคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน