ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530399
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020082
รหัส Obec 6 หลัก :
  530399
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนแดงโนนม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NondeongNonmug
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโนนแดงโนนม่วง
ตำบล :
  ทุ่งไชย
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  045-660283
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มีนาคม 2521
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งไชย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:34:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง


นายสวัสดิ์ พาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน