ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขวาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530400
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020084
รหัส Obec 6 หลัก :
  530400
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขวาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BuNKWAW
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านขวาว
ตำบล :
  ทุ่งไชย
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  0810705806
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12052523
อีเมล์ :
  Kwawschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งไชย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:13:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขวาว


นายจิรศักดิ์ วงศ์จอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขวาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน