ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530401
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020061
รหัส Obec 6 หลัก :
  530401
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Khayung (Khayungsinsuksa)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านขะยูง
ตำบล :
  ขะยูง
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  08-0797-7085
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มิถุนายน 2460
อีเมล์ :
  seri12343012@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขะยูง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10.6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 16:06:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)


นายเสรี อุตสาหะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน