ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโรงเรียนบ้านโพนเมือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530404
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020064
รหัส Obec 6 หลัก :
  530404
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โรงเรียนบ้านโพนเมือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban ponmeang school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโพนเมือง
ตำบล :
  ขะยูง
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  0892809148
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2491
อีเมล์ :
  Ponmeang @hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่3 (เบญจภูมิ)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขะยูง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 01:49:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโพนเมือง


นางมลทา ทรงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านโพนเมือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน