ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปะอาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530405
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020086
รหัส Obec 6 หลัก :
  530405
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปะอาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban paaoschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านปะอาว
ตำบล :
  ปะอาว
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  0986683528
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 /6/2462
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
   ที่ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปะอาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:03:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปะอาว


นายวิสันต์ เสวะนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน