ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530406
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020087
รหัส Obec 6 หลัก :
  530406
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพลับฝางผักหม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Plubphangpughom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านพลับ
ตำบล :
  ปะอาว
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  045-614952,089-
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 ก.ค. 2482
อีเมล์ :
  banplub_schoo@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปะอาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 11:24:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน