ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแข้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530408
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020065
รหัส Obec 6 หลัก :
  530408
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแข้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN KHAE SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านแข้
ตำบล :
  แข้
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  081-8766593
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2466
อีเมล์ :
  khaeschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แข้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 11:40:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแข้


นางฉวี สุริโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแข้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน