ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนกลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530409
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020066
รหัส Obec 6 หลัก :
  530409
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนกลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongklang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโนนกลาง
ตำบล :
  แข้
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  045-660284
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 กรกฎาคม 2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่ 3 (กลุ่มเบญจภูมิ)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แข้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 11:08:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนกลาง


นายบุญเยื้อน สังข์ภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนกลาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน