ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530412
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020098
รหัส Obec 6 หลัก :
  530412
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sompoisrivisornmitthapaptee 161 School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านส้มป่อย
ตำบล :
  สำโรง
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  045919845
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2472
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำโรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 14:57:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161


นายปิยะ ไตรยงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน