ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางเอือด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530413
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020099
รหัส Obec 6 หลัก :
  530413
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยางเอือด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN YANG AUAD
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านเอือด
ตำบล :
  สำโรง
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  045-692094,081-
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2472
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำโรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:20:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยางเอือด


นางทัศนาพร สงวนบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเอือด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน