ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเค็ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530417
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020107
รหัส Obec 6 หลัก :
  530417
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนเค็ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONKAING
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโนนเค็ง
ตำบล :
  หนองไฮ
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  063-331-3528
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 พฤษภาคม 2523
อีเมล์ :
  snatur999@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองไฮ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 ตุลาคม 2562 เวลา 21:02:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนเค็ง


นายสุจินต์ สมบัติวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเค็ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน