ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530418
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020076
รหัส Obec 6 หลัก :
  530418
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองลุงตาเกษ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONGLUNGTAKET SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองลุง
ตำบล :
  ตาเกษ
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  045-910038,085-
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2476
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาเกษ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 12:33:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ


นายชาญวิทย์ วงศ์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน