ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530419
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020077
รหัส Obec 6 หลัก :
  530419
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเหล็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonglekschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองเหล็ก
ตำบล :
  ตาเกษ
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  045-660123
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 พ.ค 2466
อีเมล์ :
  schoolnonglek@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาเกษ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 15:24:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก


นายปัญญา ประสงค์สุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน