ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530420
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020078
รหัส Obec 6 หลัก :
  530420
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Yangbonamphanusorn School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบอน
ตำบล :
  ตาเกษ
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  0885828616
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤศจิกายน 2503
อีเมล์ :
  yangbon.sch@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาเกษ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7.50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8.50 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 11:47:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์)


นางต้องใจ คล่องตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน