ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530421
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020079
รหัส Obec 6 หลัก :
  530421
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Tungsawang(Rat Phatthana) School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านทุ่งสว่าง
ตำบล :
  ตาเกษ
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  045-910070,087-
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2487
อีเมล์ :
  tusw226@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาเกษ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:56:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)


นางนิธิกานต์ หาญวลินโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน