ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบอนใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530422
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020089
รหัส Obec 6 หลัก :
  530422
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบอนใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANBONYAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบอนใหญ่
ตำบล :
  โพธิ์ชัย
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  045-818116,081-
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ2463
อีเมล์ :
  pichetmobonyaischool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5(ลำดวนแดง)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์ชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 11:11:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบอนใหญ่


นายพิเชฐ โมรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบอนใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน