ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะเดา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530423
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020090
รหัส Obec 6 หลัก :
  530423
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสะเดา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sadao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านสะเดา
ตำบล :
  โพธิ์ชัย
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  088 3571891
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 กรกฎาคม 2479
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์ชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 04:12:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสะเดา


นายชาลี ชาบุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน