ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530424
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020088
รหัส Obec 6 หลัก :
  530424
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonyai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโนนใหญ่
ตำบล :
  โพธิ์ชัย
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  0897163490
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิ.ย. 2478
อีเมล์ :
  pramote0.pannaroje@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  5 (ลำดวนแดง)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์ชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:15:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)


นายสิทธิชัย บุญเกิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน