ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530425
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020080
รหัส Obec 6 หลัก :
  530425
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแต้(ประชาบำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantae prachabumrung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านแต้
ตำบล :
  แต้
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  045-691009,095-6055223
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 พฤษภาคม พ.ศ. 2462
อีเมล์ :
  Piyanun05@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 02:05:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง)


นางปิยนันท์ เพ็งแจ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน