ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530426
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020113
รหัส Obec 6 หลัก :
  530426
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  elum(ratnusorn)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านอี่หล่ำ
ตำบล :
  อี่หล่ำ
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  045919111
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2463
อีเมล์ :
  elum2551@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลำดวนแดง(5)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อี่หล่ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2562 เวลา 16:58:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)


นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน