ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530428
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020112
รหัส Obec 6 หลัก :
  530428
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nondu school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโนนดู่
ตำบล :
  อี่หล่ำ
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 กรกฎาคม 2479
อีเมล์ :
  jaikingkam@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อี่หล่ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 08:37:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)


นายรัฐวิทย์ สกุณีธีรภรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน