ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกหล่าม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530429
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020075
รหัส Obec 6 หลัก :
  530429
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกหล่าม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankoklam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโคกหล่าม
ตำบล :
  โคกหล่าม
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  0879216110
โทรสาร :
  0879216110
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 กรกฎาคม 2479
อีเมล์ :
  was_ard@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 (ลำดวนแดง)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกหล่าม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:40:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกหล่าม


นายวิจารย์ อาจสาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหล่าม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน