ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530430
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020073
รหัส Obec 6 หลัก :
  530430
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  niengkaja
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านกระจ๊ะ
ตำบล :
  โคกหล่าม
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  045-602224,081-
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  nirun05@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกหล่าม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 04:03:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ


นางนันทิยา พรหมทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน