ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530431
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020074
รหัส Obec 6 หลัก :
  530431
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonnoi School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านโนนน้อย
ตำบล :
  โคกหล่าม
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  045-660440,087-
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2519
อีเมล์ :
  ืnonnoi519@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โคกหล่าม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 02:46:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนน้อย


นายจำเนียร เกษกิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน