ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530432
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020091
รหัส Obec 6 หลัก :
  530432
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpueng(Rachratbumrung)School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านผึ้ง
ตำบล :
  รังแร้ง
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  045-660096 081-7550297
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/01/2460
อีเมล์ :
  bps2460@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  รังแร้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:49:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง)


นายบรรจง จำรูญอิสระกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน