ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530433
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020092
รหัส Obec 6 หลัก :
  530433
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านค้อโนนเพ็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhononphek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านค้อ
ตำบล :
  รังแร้ง
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  045966661
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2479
อีเมล์ :
  khonoaphek@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  รังแร้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 15:47:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก


นายสุนทร ปุณะปรุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน