ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530434
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020093
รหัส Obec 6 หลัก :
  530434
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankhilekpemonkoksaartpattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านขี้เหล็ก
ตำบล :
  รังแร้ง
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  089-5829072
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2491
อีเมล์ :
  Kelex@admin.in.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  รังแร้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10:50:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา


นายศักดิ์ พลลพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน