ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530436
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020069
รหัส Obec 6 หลัก :
  530436
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแขมโพนทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankampontong school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโพนทอง
ตำบล :
  แขม
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  0813903139
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เพชร 4 กะรัต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แขม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 22:09:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง


นายประสพโชค ภาคคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขมโพนทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน