ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสูง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530438
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020068
รหัส Obec 6 หลัก :
  530438
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนสูง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonsung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโนนสูง
ตำบล :
  แขม
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  085-0176889
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 มิถุนายน พ.ศ. 2482
อีเมล์ :
  aree5768@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แขม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 06:30:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนสูง


นายทองรักษ์ พรหมทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน