ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530439
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020108
รหัส Obec 6 หลัก :
  530439
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuachang(rachbumrung)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหัวช้าง
ตำบล :
  หัวช้าง
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  0862450204
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2465
อีเมล์ :
  hc2465school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:39:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)


นางสาวพุธิตา คำเหลือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน