ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530440
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020109
รหัส Obec 6 หลัก :
  530440
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองสำโรงน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongsumrongnoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านสำโรงน้อย
ตำบล :
  หัวช้าง
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  045-602229,081-
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2478
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เพชรสี่กะรัต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08:46:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย


นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน