ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530443
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040162
รหัส Obec 6 หลัก :
  530443
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลขุนหาญ (สิ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  AnubanKhunhan(Si)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านสิ
ตำบล :
  สิ
อำเภอ :
  ขุนหาญ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33150
โทรศัพท์ :
  045-679227
โทรสาร :
  045679227
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/06/2466
อีเมล์ :
  abkh201011@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนในฝัน,โรงเรียนอนุบาลจังหวัดศรีสะเกษ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลขุนหาญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 11:18:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)


นายธนกร แก้วธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน