ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530446
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040158
รหัส Obec 6 หลัก :
  530446
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนอ้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nonoor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโนนสว่าง
ตำบล :
  สิ
อำเภอ :
  ขุนหาญ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33150
โทรศัพท์ :
  045-660274
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี 2484
อีเมล์ :
  ืnamfon-1975@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนขนาดเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลสิ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 08:25:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ


นายพีระวัฒน์ โพธิ์ธนรัฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนอ้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน