ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530447
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040116
รหัส Obec 6 หลัก :
  530447
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandanschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านดาน
ตำบล :
  โนนสูง
อำเภอ :
  ขุนหาญ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33150
โทรศัพท์ :
  045-679218
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/07/2481
อีเมล์ :
  bandan1003_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึษาศรีสะเกษ เขต 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขุนหาญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 11:24:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดาน


นายทรงพล โพธิ์ขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน