ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจะเนียว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530450
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040101
รหัส Obec 6 หลัก :
  530450
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจะเนียว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  JANEAW SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านจะเนียว
ตำบล :
  กระหวัน
อำเภอ :
  ขุนหาญ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33150
โทรศัพท์ :
  045-669125
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/07/2481
อีเมล์ :
  mansak001@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กระหวัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 07:30:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจะเนียว


นายแมนศักดิ์ แถมวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะเนียว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน